Strategie a zásady

Co je strategie, co jsou zásady, jak spolu souvisejí.

Investiční strategie

střednědobý záměr (cykly)

dlouhodobý záměr (rebalancing a diverzifikace)

oblasti zájmu: makro trendy napříč třídami aktiv a odvětvími, nové technologie,

krypto: využití cyklů – nákup v bear marketu pomocí CA, prodej v bull marketu pomocí CA a opakovat; pokud špatné načasování, tak se to vysedí, tj. přechod na buy&hold což je stále ziskové a jde pouze o opportunity cost a snížení ROI; nemá cenu držet něco jiného než BTC pokud neni důvod a pravděpodobnost si myslet že to překoná ROI BTC – navíc to má asi vyšší riziko; small cap bets přístup jako u angel investingu přes statistiku – musí odpovídat alokace a sedět matematika – na 1 tutovku s X ROI se to musí vyplatit víc než držet BTC i při ztrátě ostatních a realizace pouze pokud takové příležitosti budou a ne za každou cenu

Investiční zásady

Sledování investiční strategie

Jádrem mého investování je sledování komplexní investiční strategie, jejímiž základními parametry jsou jednoduchost a srozumitelnost. Jednotlivé prvky musejí být logické a vzájemně konzistentní, aby tvořily kompaktní celek. Plán musí vždy odrážet specifika dané třídy aktiv, tudíž způsob investování pro každý trh se liší, ale jsou v souladu se zásadami pro celé portfolio. Strategie musí počítat s různými variantami vývoje cen jednotlivých investic v různých časových horizontech a měla by být funkční i v pesimistickém scénáři. Důležitou zásadou je vlastní strategii neporušovat. Více informací o budování investiční strategie je popsáno v příspěvku zde.

Progresivní diverzifikace

V první dekádě investování preferuji opatrnější analýzu příležitostí s výběrem nižšího počtu investic a tím i vyšší koncentraci portfolia. S rostoucím kapitálem se bude v čase míra diverzifikace zvyšovat úměrně tomu, jak se bude přesouvat důraz z růstu hodnoty na její dlouhodobé udržení. Za ideální cíl považuji zhruba deset souběžných investic, z čehož asi třetina by měla být dlouhodobě alokována v akciích. Více informací k diverzifikaci je v příspěvku zde.