Vyberte stránku

Strategie a zásady

Co je strategie, co jsou zásady, jak spolu souvisejí.

Investiční strategie

střednědobý záměr (cykly)

dlouhodobý záměr (rebalancing a diverzifikace)

oblasti zájmu: makro trendy napříč třídami aktiv a odvětvími, nové technologie,

krypto: využití cyklů – nákup v bear marketu pomocí CA, prodej v bull marketu pomocí CA a opakovat; pokud špatné načasování, tak se to vysedí, tj. přechod na buy&hold což je stále ziskové a jde pouze o opportunity cost a snížení ROI; nemá cenu držet něco jiného než BTC pokud neni důvod a pravděpodobnost si myslet že to překoná ROI BTC – navíc to má asi vyšší riziko; small cap bets přístup jako u angel investingu přes statistiku – musí odpovídat alokace a sedět matematika – na 1 tutovku s X ROI se to musí vyplatit víc než držet BTC i při ztrátě ostatních a realizace pouze pokud takové příležitosti budou a ne za každou cenu

Investiční zásady

Následování vlastní strategie

Jádrem mého investování je aktualizace a sledování své investiční strategie, jejímiž základními parametry jsou jednoduchost a srozumitelnost. Jednotlivé zásady musejí být logické a vzájemně konzistentní, aby tvořily kompaktní celek. Strategie musí počítat s různými variantami vývoje cen jednotlivých investic v různých časových horizontech a měla by být funkční i v pesimistickém scénáři. Důležitou zásadou je vlastní strategii neporušovat pod vlivem emocí. Více o investiční strategii jsem napsal zde.

Progresivní diverzifikace

V první fázi investování preferuji výběr nižšího počtu investic a tím i vyšší koncentraci portfolia. S rostoucím kapitálem se bude v čase míra diverzifikace zvyšovat úměrně tomu, jak se bude přesouvat důraz z růstu hodnoty na její dlouhodobé udržení. Klíčovými milníky této postupné změny budou zejména získání statutu kvalifikovaného investora a dosažení alespoň desetinásobného zhodnocení kapitálu od počátku investování. To mi otevře nové možnosti investic v oblasti nemovitostního trhu, private equity, a část portfolia budu moci svěřit vybranému fondu pro spoření na důchod a jako pojistku vlastního investičního neúspěchu. Za rozumný cíl v druhé fázi tak považuji zhruba pět až dest souběžných investic, z čehož asi třetina by měla být dlouhodobě alokována v akciích. Více k diverzifikaci jsem napsal zde.

Průběžné sebevzdělávání

Ani v investování člověk nemůže dosáhnout bodu, kdy zná všechno a nemá prostor pro zlepšení. Z toho důvodu čtu stále nové knihy o investování, sleduji aktuální dění na trzích, hledám investiční příležitosti, poslouchám rozhovory. To zahrnuje i koupi knih nebo přístup k placeným zdrojům – vzdělávání je investice sama do sebe. Nové znalosti pomáhají vyvarovat se chybám ostatních a poučit se z nich, stejně jako využít postupů, které prokazatelně fungují. Pokud přesto k vlastní chybě dojde, je nutné se poučit z ní, případně aktualizovat strategii.