Investiční proces

Svoje investování chápu v širším smyslu jako systematický a nikdy nekončící myšlenkový proces.

Na jeho začátku stojí osobní filozofie: to, jak člověk přemýšlí a vidí svět, odraz jeho hodnot. Díky tomu vyplynou důvody k investování a vytyčené cíle, finanční i ty špatně kvantifikovatelné a vztahy mezi nimi.

Na tomto základě postupně roste investiční strategie, takový herní plán nebo soubor logických a vzájemně konzistentních pravidel, kterých by se člověk měl držet, aby svých cílů dosáhl, a minimalizoval přitom chyby.

Podle strategie vyhledávám a vyhodnocuji informace, které jsou klíčové pro jakákoliv rozhodnutí, ať už ve vztahu k existujícím investicím nebo novým příležitostem. Důležitou součástí této úrovně investování – analytiky – je řízení rizik.

Následná správa portfolia je potom pouhým vyústěním všech předchozích kroků. Rozložení investic, jejich podíl v portfoliu, měření výkonnosti portfolia, výběr služeb, exekuce obchodů, placení daní a podobné činnosti jsou už jen pouhými administrativními úkony.

investiční proces