Portfolio

Graf vyjadřuje zisk resp. ztrátu investovaného kapitálu v procentech, označovanou běžně jako návratnost investic (ROI). Osa X, tedy 0, vyjadřuje shodnou hodnotu kapitálových nákladů a hodnoty investic. Číslo 10 % tak například říká, že celé portfolio zaznamenává desetiprocentní zisk od počátku investování, pokud by bylo odprodáno za aktuální tržní cenu na konci daného měsíce.

Data obsahují veškeré pozice (otevřené i uzavřené) a reflektují tak výkonnost od prosince 2016, tedy od počátku investování. Časová osa začíná až listopadem 2017, protože jsem před tímto datem nezaznamenával měsíční změny. V případě uzavřených pozic je v datech již započítán odvod na dani z příjmu. Potencionální nominální zisk otevřených pozic je samozřejmě před zdaněním a zcela opomíjí inflaci. Všechny hodnoty ale již zahrnují veškeré poplatky.

Záměrně nezveřejňuji absolutní čísla. V první řadě jde o osobní informaci, v druhé řadě vám jako čtenářům by byla k ničemu. Procentuální pohyby jsou to podstatné.

Rozložení portfolia

Poznámky

V pravém panelu zveřejňuji mimo jiné ukazatel výkonnosti portfolia, tzv. CAGR (compound annual growth rate). Jde o složenou roční hodnotu růstu. Jinými slovy, ukazuje průměrné roční zhodnocení portfolia od počátku investování.

CAGR = [(hodnota portfolia / náklady)^(1 / investiční doba)] - 1

CAGR používám zejména proto, že po několika letech investování ztrácí ukazatel ROI svou vypovídací hodnotu v oblasti průměrné roční výkonnosti, resp. nelze s ním porovnávat výkonnost jiných portfolií ani zjistit míru růstu.

Aktualizace portfolia, tedy informací zde a na obrázku v pravém panelu, probíhá jednou za měsíc.