O investiční strategii

Investiční strategii vnímám jako dlouhodobý herní plán. Jde o soubor logických, vzájemně konzistentních a předem definovaných pravidel, které si investor stanovuje, aby dosáhl svých cílů a minimalizoval přitom chyby. Kde začít hledat Existujících zásad pro...