Vyberte stránku

Portfolio

Investiční cíl

Dlouhodobý finanční cíl, který by mi významně pomohl v otázce jistot (bydlení, penze, zabezpečení rodiny) a běžného fungování každodenního života, včetně střídmé hladiny kapesného na pokrytí volného času, jsem si stanovil přibližně na 25 násobek vstupního kapitálu očištěného o inflaci. Jinými slovy, cílem je ROI 2 500 % mínus kumulovaná inflace. Ukazatel tedy říká, kolik procent činí aktuální portfolio vzhledem k tomuto cíli.

Střednědobými cíly do roku 2026 jsou ROI na úrovních 600 až 1000 % a status kvalifikovaného investora na trzích v ČR (EU) a USA. Tento milník mi otevře dveře na trhy nemovitostí a private equity. Také budu moci část portfolia na penzi alokovat do vybraného fondu kvalifikovaných investorů jako pojistku v případě svých vlastních investičních selhání.

Investiční cíl samozřejmě není samospásný a peníze nejsou tou nejdůležitější proměnnou v životě. Má porce filozofování o hodnotě času a šťastném životě je zde. Něco více ke stanovování investičních cílů jsem napsal tady.

%

Dosažení cíle

Návratnost investic a roční zhodnocení

Ukazatel návratnosti investic, tzv. ROI (return on investments) vyjadřuje procentuální ziskovost resp. prodělečnost vzhledem k investovanému kapitálu celého portfolia od počátku investování. Ukazatel výkonnosti portfolia, tzv. CAGR (compound annual growth rate) vyjadřuje složenou roční hodnotu růstu. Jinými slovy, ukazuje průměrné roční zhodnocení celého portfolia od počátku investování. CAGR používám zejména proto, že po letech investování ztrácí ukazatel ROI vypovídací hodnotu a nelze s ním porovnávat výkonnost jiných portfolií nebo investorů.

%

ROI

%

CAGR

ROI = \frac{HP-N}{N} \\CAGR = \left(\frac{HP}{N}\right)^{\frac{1}{r}}-1

 

HP … hodnota portfolia
N … náklady
r … počet roků od počátku investování

 

Portfolio v čase

Graf vyjadřuje zisk resp. ztrátu investovaného kapitálu v procentech v čase. Nula vyjadřuje shodnou hodnotu kapitálových nákladů a hodnoty investic. Číslo 10 % tak například říká, že celé portfolio zaznamenává desetiprocentní zisk nad rámec investovaných peněz počítaný od začátku investování, pokud by bylo odprodáno za aktuální tržní cenu na konci daného měsíce. Samotná časová osa X začíná až listopadem 2017, protože jsem před tímto datem nezaznamenával měsíční změny.

Chart by Visualizer

Aktuální rozložení portfolia

V průběhu vývoje tržní ceny jednotlivých investic dochází někdy i k výrazné procentuální alokaci v některých třídách aktiv. To je způsobeno zejména zvýšenou volatilitou u cyklických trhů. Vyvážení těchto nepoměrů dělám až po ukončení investičního horizontu dané investice, a proto se někdy může zdát, že portfolio není vhodně diverzifikované řadu měsíců. Více o  způsobu postupné diverzifikace jsem napsal zde.

Poznámky k datům

Data pro výpočty obsahují veškeré pozice (otevřené i uzavřené) a reflektují tak výkonnost od prosince 2016, tedy téměř od počátku aktivního investování. V případě uzavřených pozic jsou v datech postupně započítávány odvody na dani z příjmu. Potencionální nominální zisk otevřených pozic je samozřejmě před zdaněním. Všechny hodnoty opomíjí inflaci a již zahrnují veškeré poplatky.

Záměrně nezveřejňuji absolutní čísla. V první řadě jde o osobní informaci, v druhé řadě není taková informace čtenářům příliš k užitku. Procentuální pohyby jsou to podstatné.

 

Chart by Visualizer